Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Xử lý vi phạm nếu để phát sinh nợ đọng XDCB kể từ năm 2015 Tin có hình
 (CTTĐTBP) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 23 nhằm chỉ đạo việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020).

 

Ảnh minh họa.

 

Theo chỉ thị này, các cấp, ngành phải rà soát báo cáo tình hình xử lý nợ đọng và phấn đấu thanh toán cơ bản các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) đến hết ngày 31/12/2014.


Từ năm 2015 trở đi, phải quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công, không để phát sinh thêm nợ đọng XDCB. Nếu để phát sinh các khoản nợ đọng XDCB từ ngày 1/1/2015, các bộ, ngành và địa phương bị xử lý vi phạm theo các quy định của Luật đầu tư công.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ còn yêu cầu một số nội dung khác như: không phân lẻ vốn cho nhiều chương trình nhằm đảm bảo nguồn vốn cho các công trình thực sự cần thiết, chỉ thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia là giảm nghèo bền vững và xây dựng chương trình nông thôn mới.

Chỉ thị này được ban hành ngày 5/8/2014./.

 
TT.TH-CB
[Trở về]