Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Về hoạt động kinh doanh, sản xuất xăng dầu 
 Theo Nghị định 67/2017/NĐ-CP thì mức xử phạt một số hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu sẽ cao hơn so với mức mà Nghị định 97/2013/NĐ-CP hiện nay quy định. Cụ thể:

- Đối với hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác, khung mức xử phạt sẽ tăng gấp đôi thành từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng;

- Đối với hành vi bán lẻ xăng dầu với giá cao hơn giá niêm yết do thương nhân đầu mối quy định sẽ bị xử phạt từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng; thay vì từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng như hiện nay.
 
Đặc biệt, hành vi pha trộn hoặc đưa các chất khác vào xăng dầu để trục lợi sẽ bị xử phạt từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

Như vậy, chỉ cần có hành vi pha trộn các chất khác vào xăng dầu là đã có căn cứ để xử phạt; chứ không phụ thuộc vào việc hậu quả có dẫn đến chất lượng xăng dầu không còn hợp chuẩn, hợp quy như quy định hiện nay.

Nghị định 67/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 10/7/2017. 

PV.     

[Trở về]