Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tin tức - sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
Ưu tiên xóa mù cho phụ nữ, trẻ em gái, người dân tộc thiểu số Tin có hình

   (CTTĐTBP) – Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập năm 2014, với mục tiêu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng.

 
Đề án hướng đến mục tiêu nâng tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-60 là 93%, 15-35 là 96%, đặc biệt ưu tiên xóa mù cho phụ nữ, trẻ em gái, người dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, phấn đấu tỷ lệ biết chữ cân bằng giữa nam và nữ; 75% số người biết chữ tiếp tục học tập và không tái mù chữ; 100% các huyện, thị xã củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo tiểu học đúng độ tuổi, kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với 81% tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; 2% có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 1% có trình độ bậc 3; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đội ngũ lao động có tay nghề đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ…

 

 Sỹ Nhơn 

 
[Trở về]