Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Từ 01/7: Tăng lương, phụ cấp cho nhiều đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng 
 
Thông tư 145/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ NSNN trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có hiệu lực từ ngày 31/7/2017.

Theo đó, chính thức thực hiện việc tăng lương, phụ cấp với những đối tượng sau từ ngày 01/7/2017:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng.

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, CAND; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và học viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí.

- Người làm việc theo chế độ HĐLĐ xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.

Xem chi tiết tại Phục lục Danh mục bảng lương, nâng lương và phụ cấp ban hành kèm theo Thông tư 145.

PV.    

[Trở về]