Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Trực PCCC rừng 24/24 giờ trong những tháng cao điểm mùa khô Tin có hình

  (CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, ban quản lý rừng, công ty cao su tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04 ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng và Công văn số 3521 ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng mùa khô năm 2014, 2015. 

 

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, đối với UBND các huyện, thị xã tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, ban hành quy chế hoạt động và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể với từng thành viên của Ban chỉ đạo để tăng cường trách nhiệm và phối hợp giữa các thành viên trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng tại cơ sở. Xác định công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng là nhiệm vụ trọng tâm của ban chỉ đạo các cấp. Bên cạnh đó, tổ chức công tác ứng trực PCCC rừng 24/24 giờ trong những tháng cao điểm của mùa khô.

 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các cấp và các ngành có liên quan tiến hành rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng trên địa bàn. Tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCC rừng đảm bảo kịp thời, xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng./.
 
Minh Khang
[Trở về]