Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Trách nhiệm của TAND các cấp trong triển khai BLHS 2015 
 Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Công văn 148/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 Quốc hội.

Theo đó,TAND các cấp sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý nếu thuộc trường hợp tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41 thì chuyển hình phạt tử hình sang chung thân, miễn chấp hành hình phạt còn lại hoặc miễn chấp hành toàn bộ hình phạt, đình chỉ vụ án.

- Phối hợp Viện kiểm sát nhân dân, cơ sở giam giữ, cơ quan thi hành án rà soát đối tượng bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình sang chung thân, được miễn chấp hành hình phạt theo Nghị quyết 41 để làm thủ tục theo quy định.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41 trong phạm vi đơn vị mình.

- Thông qua thực tiễn xét xử, phản ánh vướng mắc, kiến nghị về TANDTC để có giải thích và hướng dẫn kịp thời.

Công văn 148/TANDTC-PC được ban hành ngày 12/7/2017.

 

PV.     

[Trở về]