Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Thủ tục nhập cảnh cho tàu thuyền từ ngày 01/7/2017 
 Kể từ ngày 01/7/2017, khi làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cho tàu thuyền, người làm thủ tục đã đăng ký sử dụng chữ ký điện tử trên Cổng thông tin hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia không phải nộp cho Biên phòng cửa khẩu cảng các loại giấy tờ sau:

- Bản khai chung;

- Danh sách thuyền viên;

- Danh sách hành khách (nếu có);

- Bản khai hàng hóa nguy hiểm, vũ khí, vật liệu nổ (nếu có);

- Bản khai người trốn trên tàu (nếu có).

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 49/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển (có hiệu lực từ ngày 21/4/2017).

 

PV.     

[Trở về]