Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ giỗ quốc tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 Tin có hình
  (CTTĐTBP) – Cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC) và người lao động được nghỉ 6 ngày liên tục, từ ngày 28/4 đến hết ngày 3/5.

 

Nội dung trên vừa được UBND tỉnh thông tin tại Thông báo số 89 về treo cờ tổ quốc và nghỉ lễ giỗ quốc tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5).

 

Theo đó, CB-CCVC các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước đi làm ngày thứ bảy (25/4) để nghỉ bù ngày thứ tư (29/4). Đồng thời, CB-CCVC, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ lễ giỗ quốc tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch, tức thứ ba ngày 28/4), ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5).
 
Bên cạnh đó, các công sở, trụ sở các hội doanh nghiệp và hộ dân cư thực hiện treo cờ Tổ quốc trong thời gian nghỉ lễ giỗ quốc tổ, 30/4 và 1/5./.
 
TT.TH-CB
[Trở về]