Hoạt động sở ngành
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo: Thời gian tích hợp website các sở, ban, ngành vào hệ thống Cổng TTĐT tỉnh Tin có hình

(CTTĐTBP) - Để xây dựng môi trường thông tin điện tử thống nhất trong toàn hệ thống quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Tin học – Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các đơn vị về việc tích hợp website các sở, ban, ngành vào hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh, với thời gian triển khai cụ thể như sau:

 
STT
Đơn vị
Từ ngày
Đến ngày
1
Sở Tư pháp
19/02/3014
20/02/2014
2
Sở Tài chính
21/02/2014
22/02/2014
3
Sở Xây dựng
26/02/2014
27/02/2014
4
Sở LĐ-TB&XH
28/02/2014
03/03/2014
5
Sở Y tế
04/02/2014
05/03/2014
6
Thanh Tra tỉnh
06/03/2014
07/03/2014
7
Sở Ngoại vụ
10/03/2014
11/03/2014
8
Cục thuế
12/03/2014
13/03/2014
9
Cục Thống kê
14/03/2014
17/03/2014
10
UBND huyện Bù Đăng
18/03/2014
19/03/2014
11
UBND huyện Hớn Quản
20/03/2014
21/03/2014
12
UBND huyện Bù Đốp
24/03/2014
25/03/2014
13
UBND huyện Bù Gia Mập
26/03/2014
27/03/2014
14
UBND huyện Chơn Thành
28/03/2014
31/03/2014
15
UBND thị xã Phước Long
01/04/2014
02/04/2014
         
Trung tâm Tin học - Công báo thông báo đến các sở, ban, ngành có tên trong danh sách trên biết và cùng phối hợp thực hiện. Lưu ý, trong thời gian chuyển đổi đề nghị các đơn vị ngưng cập nhật thông tin lên website. Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Tin học - Công báo, điện thoại: 06513.881.864./.
TT.TH-CB
[Trở về]