Hoạt động sở ngành
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo: Ngưng phát hành công báo in Tin có hình
(CTTĐTBP) – Từ ngày 1/7, Văn phòng UBND tỉnh tạm ngưng phát hành công báo in (từ công báo số 15) nhằm tiến hành rà soát lại đối tượng cấp phát công báo miễn phí trên địa bàn tỉnh.
Công báo điện tử tỉnh có địa chỉ truy cập tại: “Congbao.binhphuoc.gov.vn”.
 
Sau khi rà soát, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp phát công báo in. Trong thời gian này, các tổ chức, cá nhân và nhân dân có thể truy cập trang Công báo điện tử tỉnh tại địa chỉ: “Congbao.binhphuoc.gov.vn” để khai thác miễn phí các văn bản pháp luật của tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật của huyện, thị xã một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ./.
TT.TH-CB
[Trở về]