Hoạt động huyện thị
 Bản in     Gởi bài viết  
Thời tiết 24 giờ qua và dự báo trong 24 giờ tới 

 (CTTĐTBP) - Trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa rải rác. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực các huyện Chơn Thành, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài từ 34.4 – 34.70C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 33.1 – 34.00C.

 

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 24.2 – 24.70C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 25.0 – 25.60C.

 

Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 26.9 – 28.30C
 
Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới:
 
Đài KTTV tỉnh
[Trở về]