Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo Tin có hình

 (CTTĐTBP) - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư số 24 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21 ngày 5/9/2012 của Bộ về việc hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

 

Hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo là hộ nghèo, có ít nhất một thành viên trong hộ còn khả năng lao động. Ảnh: báo Bình Phước.

 

Theo đó, thời điểm tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ ngày 1/9 hàng năm, thời gian này sớm hơn quy định cũ 1 tháng (1/10). Khi tổ chức, điều tra thu nhập hộ gia đình, chỉ tính thu nhập của hộ gia đình trong vòng 12 tháng qua; không tính khoản trợ cấp an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước vào thu nhập của hộ gia đình. Đối với trường hợp hộ gia đình trên địa bàn phát sinh khó khăn đột xuất trong năm do các yếu tố tai nạn, rủi ro, ốm đau, bệnh tật... thì cần được xét duyệt, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để có thể tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

 

Thông tư 24 quy định cụ thể: Hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng bằng hoặc thấp hơn chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật. Hộ mới thoát nghèo là hộ nghèo, qua điều tra, rà soát hàng năm có thu nhập cao hơn chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật, bao gồm: Hộ mới thoát nghèo nhưng có mức thu nhập thuộc đối tượng hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo có thu nhập cao hơn chuẩn hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật.
 
Hộ tái nghèo là những hộ trước đây thuộc hộ nghèo, đã thoát nghèo, nhưng do những yếu tố rủi ro dẫn đến mức thu nhập bình quân đầu người/tháng tại thời điểm điều tra, rà soát bằng hoặc thấp hơn chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật. Hộ nghèo mới phát sinh là những hộ trước đây không thuộc hộ nghèo nhưng do những yếu tố rủi ro dẫn đến mức thu nhập bình quân đầu người/tháng tại thời điểm điều tra, rà soát bằng hoặc thấp hơn chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật. Hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo là hộ nghèo, có ít nhất một thành viên trong hộ còn khả năng lao động. Hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là hộ nghèo nhưng không còn thành viên nào trong hộ có khả năng lao động./.
 
Lê Thanh
[Trở về]