Hoạt động sở ngành
 Bản in     Gởi bài viết  
Sinh viên cử tuyển phải báo cáo kết thúc khóa học sau 1 tháng để Sở GD&ĐT nắm thông tin bố trí công việc 
  (CTTĐTBP) – Chậm nhất một tháng sau khi tốt nghiệp, sinh viên cử tuyển phải có mặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo kết thúc khóa học.

 

Cử tri Đặng Quốc Mậu (xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh) đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ bố trí việc làm cho sinh viên học theo hệ cử tuyển khi ra trường, để tránh tình trạng thất nghiệp.

 
Về vấn đề này, Sở Nội vụ trả lời như sau: Để bố trí việc làm cho sinh viên hệ cử tuyển đã tốt nghiệp, ngày 4/8/2008, UBND tỉnh đã ban hành Quy định về cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số, học sinh người Kinh ở những xã đặc biệt khó khăn đi học đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong hệ giáo dục quốc dân, kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND.
 
Theo đó, tại điều 14 của Quyết định 41 quy định: Chậm nhất một tháng sau khi tốt nghiệp, sinh viên phải có mặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo kết thúc khóa học. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phân công công tác về các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước mà trước kia đã cử đi học./.
Lê Thanh
[Trở về]