An ninh - Quốc phòng
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định về thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới 
 Ngày 30/12/2016, Thông tư 51/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiếm định xe cơ giới được ban hành. Theo đó:

- Sau khi hoàn thành tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới (ĐKVXCG), trong vòng 03 tháng người tham gia tập huấn phải tham gia thực tập nghiệp vụ ĐKVXCG tại một hoặc nhiều đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.
 
- Khi có thay đổi về đơn vị đăng kiểm thực tập nghiệp vụ ĐKVXCG, đăng kiểm viên thực tập phải báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam.

- Người thực tập phải thực tập các nội dung sau: kiểm tra 05 công đoạn trên dây chuyền kiểm định, sử dụng thiết bị kiểm tra và các chương trình, phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới.

Thông tư 51/2016/TT-BGTVT cũng hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra, đánh giá điều kiện và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới của các đơn vị đăng kiểm.
 

PV.      

[Trở về]