Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định thanh lý cây xanh đô thị và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu nhà nước Tin có hình
(CTTĐTBP) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi vừa có văn bản chỉ đạo về việc quy định thanh lý cây xanh đô thị và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu nhà nước.

Chi phí kiểm kê tài sản là một trong những chi phí hợp lý liên quan đến việc thanh lý tài sản nhà nước. Ảnh: phapluatxahoi.vn.

Theo văn bản chỉ đạo, tài sản nhà nước được thanh lý theo 2 phương thức: Bán đấu giá đối với tài sản còn giá trị sử dụng; phá dỡ, hủy bỏ tài sản nhà nước đối với tài sản không còn giá trị sử dụng.
 
Số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản nhà nước (sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc thanh lý tài sản) được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Trường hợp số tiền thu được từ bán tài sản không đủ bù đắp chi phí phần còn thiếu, thì được bù chi từ dự toán ngân sách nhà nước giao cho cơ quan chủ quản tài sản thanh lý. Còn chi phí liên quan đến việc phá dỡ, hủy bỏ tài sản được chi từ dự toán ngân sách nhà nước giao cho cơ quan chủ quản tài sản thanh lý.
 
Về cây xanh đô thị thanh lý vì yếu tố khách quan (gãy, đổ hoặc chặt hạ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng dự án quy hoạch và các trường hợp khác), thì cơ quan chủ quản phải lập hồ sơ đề nghị thanh lý. Hồ sơ gồm văn bản đề nghị thanh lý tài sản và danh mục tài sản nhà nước đề nghị thanh lý, gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.
 
Văn bản chỉ đạo cũng nêu rõ, chi phí hợp lý liên quan đến việc thanh lý tài sản nhà nước gồm: Chi phí kiểm kê tài sản; chi phí phá dỡ, hủy bỏ tài sản; chi phí định giá và thẩm định giá tài sản; phí tổ chức bán đấu giá và các chi phí khác có liên qua./.
Nhật Phong

[Trở về]