Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tin tức - sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Tin có hình
  (CTTĐTBP) – Ngày 26/5, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

Quyết định này quy định mức trần thù lao công chứng đối với việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, sao chụp, đánh máy và các việc khác liên quan đến công chứng trên địa bàn tỉnh.

 

Đối tượng áp dụng, mức trần thù lao công chứng, trách nhiệm của các tổ chức hành nghề công chứng: Xem chi tiết tại đây.
 
TT.TH-CB
[Trở về]