Hoạt động sở ngành
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định mức học phí trung cấp, cao đẳng năm học 2014 – 2015 

 (CTTĐTBP) - Mức thu học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy ngoài sư phạm và hệ không chính quy trong năm học 2014 – 2015 vừa được UBND tỉnh thông qua ở 2 mức 4,5 và 5,2 triệu đồng/năm/học sinh.

 
Trong đó, mức phí đối với học sinh hệ không chính quy được quy định như sau: Trung cấp chuyên nghiệp ngành giáo dục mầm non hệ đào tạo 2 - 3 năm có mức thu 4,5 triệu đồng/năm/học sinh; cao đẳng chuyên nghiệp liên thông có mức thu 5,2 triệu đồng/năm/học sinh. Đối với cao đẳng tin học ứng dụng (hệ chính quy ngoài sư phạm) có mức thu 5,2 triệu đồng/năm/học sinh./.
         

Minh Khang  

[Trở về]