Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định mới về tiêu chuẩn chuyên môn của giáo viên dạy nghề 
 Ngày 10/3/2017, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, quy định tương đối cụ thể so với Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH và Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH như sau : 

- Phân ra ba cấp độ chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng.

- Mỗi cấp độ đều có quy định về tiêu chí năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm và năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học.

- Quy định cụ thể căn cứ, điểm, quy trình đánh giá xếp loại nhà giáo dạy nghề.

Ngoài ra, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH còn cho phép sử dụng các chứng chỉ kỹ năng nghề (CCKNN) để thay thế bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề đối với trình độ sơ cấp như: 

+ CCKNN quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6; hoặc

+ CCKNN chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh trở lên.

 

PV.      

[Trở về]