Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Người nước ngoài được xét tuyển đại học từ xa tại Việt Nam 
 Đây là nội dung nổi bật được hướng dẫn tại Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo từ xa (ĐTTX) trình độ đại học có hiệu lực từ ngày 12/6/2017. Theo đó: 

- Công dân nước ngoài được tham gia xét tuyển ĐTTX trình độ đại học ở các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam;

- Nội dung của thông báo tuyển sinh và các thông tin liên quan đến chương trình ĐTTX phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 02 tháng trước ngày tuyển sinh; 

- Điều kiện, trình tự tiếp nhận lưu học sinh người nước ngoài thực hiện theo quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam hiện hành;

- Kết quả tuyển sinh phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học;

- Trên cơ sở Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành và các quy định của Quy chế này, cơ sở giáo dục đại học xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh ĐTTX đối với công dân nước ngoài.

Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định 40/2003/QĐ-BGDĐT.

 

PV.      

[Trở về]