Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Nghiên cứu sinh tiến sĩ có bằng thạc sĩ phải học ít nhất 90 tín chỉ 
Đó là quy định mới được đề cập tại Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ.

Theo đó, nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ phải học tối thiểu 90 tín chỉ, nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học phải học tối thiểu 120 tín chỉ. 

Nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh. 

Việc đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy. 

Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 18/5/2017. 

 

PV.    

[Trở về]