Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong 
 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 29/2016/QĐ-TTg nhằm điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến:

Theo đó, đối tượng nêu trên đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg sẽ được: 

- Tăng mức trợ cấp từ 360.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/01/2016.

- Trường hợp từ trần kể từ ngày 01/01/2016 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp như trên thì người tổ chức mai táng sẽ được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 01/01/2016 đến tháng thanh niên xung phong từ trần (số tiền là 180.000 đồng/tháng).
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/8/2016.
[Trở về]