Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Mức thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) áp dụng từ ngày 01/5/2016 
 
Công văn 2046/BHXH-CSYT (ngày 06/6/2016) hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT như sau:

- Người có thẻ BHYT khám, chữa bệnh đúng quy định sẽ không phải thực hiện cùng chi trả nếu tổng chi phí thấp hơn 181.500 đồng/lần (tương đương 15% mức lương cơ sở).

- Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (tương đương 40 tháng lương tối thiểu).

- Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng.

Các quy định trên được thực hiện từ 01/5/2016.
[Trở về]