Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Mức phụ cấp đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường, tài nguyên nước 

 (CTTĐTBP) - Bộ Tài nguyên – Môi trường (TNMT) vừa ban hành Thông tư số 41 quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc TNMT, điều tra cơ bản tài nguyên nước (TNN).

 

Mức phụ cấp được quy định như sau: Phụ cấp trách nhiệm công việc hệ số 0,2 mức lương cơ sở đối với trưởng nhóm quan trắc TNMT, đội trưởng đội khoan TNN, đội trưởng tổ điều tra cơ bản TNN; phụ cấp lưu động hệ số 0,4 mức lương cơ sở đối với viên chức trực tiếp quan trắc TNMT, thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản TNN; phụ cấp độc hại, nguy hiểm hệ số 0,1 mức lương cơ sở đối với viên chức trực tiếp quan trắc TNMT, viên chức làm công việc phân tích mẫu cơ lý đất, cơ lý đá, cơ lý nước và đo địa vật lý về TNN.

 
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định kinh phí và cách chi trả các chế độ phụ cấp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/9/2014./.
TT.TH-CB
[Trở về]