Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Mức chi khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân tâm thần 
 Thông tư 36/2016/TT-BYT quy định thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nuôi dưỡng người bệnh phong, tâm thần có hiệu lực từ ngày 15/11/2016.

Theo đó, mức chi ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh và chăm sóc 01 người bệnh tâm thần trên 01 đợt điều trị dao động từ 5,2 đến 8,9 triệu đồng; cụ thể một vài trường hợp như sau:

- Rối loạn tâm thần do sử dụng rượu: 5.250.000 đồng 

- Rối loạn tâm thần do sử dụng thuốc an dịu hoặc thuốc ngủ: 6.420.000 đồng

- Rối loạn tâm thần do sử dụng thuốc lá: 5.640.000 đồng 

- Giai đoạn trầm cảm: 8.920.000 đồng 

- Rối loạn ăn uống: 5.760.000 đồng 

- Động kinh: 5.570.000 đồng 

Xem chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 36/2016/TT-BYT ngày 29/9/2016.
[Trở về]