Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Một số trường hợp ra quyết định đình nã khi đang bị truy nã 
 Đây là nội dung nổi bật tại Công văn 3010/VKSTC-V14 hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết 41/2017/QH14 về thi hành BLHS 2015.

Theo đó, người thực hiện hành vi mà BLHS 1999 quy định là tội phạm nhưng BLHS 2015 không quy định là tội phạm theo điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 mà đang bị truy nã thì xử lý như sau:

- Viện kiểm sát (VKS) yêu cầu Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can ra quyết định đình nã;

- Trong trường hợp VKS ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can thì yêu cầu cơ quan đã ra quyết định truy nã ra quyết định đình nã;

- Đối với trường hợp trong giai đoạn xét xử thì VKS thông báo cho Tòa án yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định đình nã;

- Trường hợp trong giai đoạn thi hành án thì VKS yêu cầu Giám thị trại giam, Trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh ra quyết định đình nã.

Các quy định trên không áp dụng đối với trường hợp đối tượng còn bị truy nã về hành vi phạm tội khác.

Xem thêm tại Công văn 3010/VKSTC-V14 ngày 09/8/2017.

 

PV.     

[Trở về]