Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Mở rộng Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng 
 Từ ngày 25/4/2017, Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, bổ sung thêm một số thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký chính thức vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bao gồm:

- Thuốc trừ sâu: 2 hoạt chất, 2 tên thương phẩm;

- Thuốc trừ bệnh: 3 hoạt chất, 3 tên thương phẩm;

- Thuốc trừ cỏ: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm;

- Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất, 1 tên thương phẩm;

- Thuốc điều hòa sinh trưởng: 1 hoạt chất, 1 tên thương phẩm.

 

PV.     

[Trở về]