Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Lương và phụ cấp của tướng lĩnh quân đội Việt Nam 
 Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 77/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ NSNN trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, ban hành bảng lương, nâng lương và phụ cấp như sau:

- Lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu (Đại tướng là 12.584.000 đồng/tháng, Thượng tướng là 11.858.000 đồng/tháng, Trung tướng 11.132.000 đồng/tháng, Thiếu tướng 10.406.000 đồng/tháng ...).

- Nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu (Đại tướng là 13.310.000 đồng/tháng, Thượng tướng là 12.584.000 đồng/tháng, Trung tướng là 11.858.000 đồng/tháng, Thiếu tướng là 11.132.000 đồng/tháng...).

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội nhân dân và phụ cấp chức vụ lãnh đạo Cơ yếu).

- Phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu.

- Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu.

Thông tư 77/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25/7/2016  và các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/5/2016.
[Trở về]