Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tin tức - sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
Lấy ý kiến nhân dân về Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước 

(CTTĐTBP) - Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện hoàn thành Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước. Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và Nghị định số 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Dự án điều chỉnh Quy hoạch này phải được tổ chức lấy ý kiến của nhân dân bằng hình thức công khai thông tin của dự án trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình PhướcTrang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải Báo cáo thuyết minh dự án và Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến:

* Báo cáo thuyết minh dự án

* Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

TT.THCB

 
 

 

[Trở về]