Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Bình Phước 

(CTTĐTBP) - Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh Bình Phước (đăng tải tại mục “Thông báo” trên Cổng TTĐT tỉnh). Để Quy chế này được ban hành đúng theo trình tự và thời gian quy định, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản cho dự thảo quy chế.


Dự thảo Quy chế: Tải về tại đây

 

Ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 10/10/2015 để Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành.

 

Trân trọng./.

Văn phòng UBND tỉnh

[Trở về]