Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Kênh thông tin tiếp nhận phản ánh của người dân đến Chính phủ 
 Ngày 25/4/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 574/QĐ-TTg về quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo đó, người dân và doanh nghiệp có thể trình bày kiến nghị cũng như phản ánh của mình theo cách thức sau:

- Người dân truy cập vào địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn;

- Doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn.

Nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến các vấn đề sau:

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;

- Những giải pháp, sáng kiến mới về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Quyết định số 574/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.

 

PV.     

[Trở về]