Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn về tăng lương cho nhiều đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng 
 Đây là nội dung đề cập tại Thông tư 145/2017/TT-BQP về thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, cách tính mức lương cho đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm trong Bộ Quốc phòng như sau: 

Mức lương từ ngày 01/7/2017 = Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng X Hệ số lương hiện hưởng

Như vậy, mức lương của một số đối tượng sẽ có sự thay đổi đáng kể là:

- Đại tướng là 13.520.000 đồng/tháng (tăng 936.000 đồng);

- Thượng tướng là 12.740.000 đồng/tháng (tăng 882.000 đồng);

- Trung tướng là 11.960.000 đồng/tháng (tăng 828.000 đồng);

- Thiếu tướng là 11.180.000 đồng/tháng (tăng 774.000 đồng).

Xem chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 145/2017/TT-BQP (có hiệu lực ngày 31/7/2017 và thay thế Thông tư 77/2016/TT-BQP).

 

PV.     

[Trở về]