Hoạt động huyện thị
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn đăng ký họ cho con ngoài giá thú của người đồng bào S’Tiêng Tin có hình

 (CTTĐTBP) – Sở Tư pháp vừa hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã về việc đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú đối với người đồng bào S’Tiêng.

 

Theo phong tục tập quán của người đồng bào S’Tiêng cư trú trên địa bàn tỉnh, thì con trai khi sinh lấy họ Điểu, con gái lấy họ Thị.

 

Sở Tư pháp cho biết: Theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, họ của người con được xác định theo họ của người cha hoặc họ của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Trong trường hợp đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận việc nhận cha cho con, thì họ của con được xác định theo họ của mẹ.

 

Tuy nhiên theo phong tục tập quán của người đồng bào S’Tiêng cư trú trên địa bàn tỉnh, thì con trai khi sinh lấy họ Điểu, con gái lấy họ Thị. Nhưng khi người mẹ họ Thị sinh con ngoài giá thú, nếu không có người cha nhận con thì người con trai không thể lấy họ Thị, vì không phù hợp với phong tục tập quán như đã nêu. Do đó, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể.
 
Để việc đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh được kịp thời, thống nhất và đảm bảo quyền của trẻ em, Sở yêu cầu Phòng Tư pháp các huyện, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã khi đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú không có người cha nhận con đối với người đồng bào S’Tiêng thì con trai lấy họ Điểu, con gái lấy họ Thị và xem như đây là phong tục tập quán của đồng bào S’Tiêng cư trú trên địa bàn tỉnh./.
 
Nhật Phong
[Trở về]