Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ và cấp bù chênh lệch lãi suất vay nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp Tin có hình

  (CTTĐTBP) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 89/2014/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

 
 
Theo đó, mức hỗ trợ, cấp bù và nguồn vốn hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất được tính như sau:
 
Vay để mua máy móc, thiết bị được NSNN hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu, 50% lãi suất trong năm thứ 3.
 
Vay để thực hiện dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị; dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp được NSNN cấp bù chênh lệch giữa lãi suất cho vay thương mại của các ngân hàng thương mại và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước.
 
Mức lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại được niêm yết công khai theo từng thời kỳ tại các điểm giao dịch. Mức lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước được công bố áp dụng cho từng thời kỳ.
 
Nguồn vốn thực hiện chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.
 
Thông tư này có hiệu lực ngày 22/8/2014./.

 

TT.TH-CB 

[Trở về]