Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ chi phí khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn cho bộ đội 
 Đây là quy định nổi bật trong Thông tư 187/2017/TT-BQP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/9/2017.

Theo đó, bộ đội làm việc trong môi trường lao động quân sự độc hại có kết luận vô sinh hoặc hiếm muộn của bệnh viện, trung tâm hỗ trợ sinh sản sẽ được hỗ trợ các chi phí khám và điều trị, cụ thể:

- Khám hiếm muộn, vô sinh gồm: khám phân loại hiếm muộn, vô sinh; khám lâm sàng chuyên khoa sản, tiết niệu, khám cận lâm sàng (xét nghiệm nội tiết tố, chuẩn đoán hình ảnh, …);

- Điều trị vô sinh, hiếm muộn gồm: điều trị bằng thuốc, thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm và nuôi cấy tinh tử.

Các khoản chi phí khám và điều trị sẽ được hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng không vượt quá tiêu chuẩn định mức quy định tại Mục 7 Danh mục số 06 ban hành kèm theo Nghị định 76/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

Xem thêm các quy định khác về chi phí khám sức khỏe định kỳ, chi phí khám sức khỏe thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự tại Thông tư 187/2017/TT-BQP ngày 09/8/2017.

 

PV.     

[Trở về]