Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Giảm mức đóng BHTN của NSDLĐ xuống 0,5% đến 31/12/2019 
 Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 34/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017.

Theo đó, để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ đồng ý điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với NSDLĐ từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ đang tham gia BHTN. 

Thời gian thực hiện điều chỉnh kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2019. 

Ngoài ra, Nghị quyết cũng đề cập một số nội dung như sau: 

- Thống nhất việc kết thúc áp dụng biện pháp bình ổn giá sữa đối với trẻ em dưới 6 tuổi kể từ ngày 01/4/2017. 

- Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành có giải pháp phù hợp đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng phục vụ nhu cầu xã hội. 

Xem chi tiết tại Nghị quyết 34/NQ-CP ngày 07/4/2017.

 

PV.      

[Trở về]