Đường phố Bình Phước
 Bản in     Gởi bài viết  
Đường phố Bình Phước 

Tên Đường Điểm Đầu Điểm cuối Chiều Dài(Km)
()Quốc lộ 13 Cầu Tham Rớt (ranh tỉnh Bình Duong) Cửa khẩu Hoa Lư (ranh CamPuChia)       79.90
Quốc lộ 14 Ngã 4 Chơn Thành (QL14) Cây Chanh (ranh tỉnh Đăk Nông) 112.70
ĐT741 Bàu Trư (ranh tỉnh Bình Dương - Km49+537) Bù Gia Mập (Ngã 3 Đức Lập – Km185+345)      135.84
ĐT751 Ngã 4 Chơn Thành (QL14) Cầu Bà Và (ranh Bình Dương) 8.1
ĐT752 Thị trần Bình Long Cầu Sài Gòn (ranh Tây Ninh) 16.788
ĐT753 Thị xã Đồng Xoài (ĐT741) Mã Đà (ranh Đồng Nai) 30
ĐT754 Ngã 3 đường Đồng Tâm - Tà Thiết Sông Sài Gòn (ranh tỉnh Tây Ninh) 12.251
ĐT755 Xã Đoàn Kết (QL14) Xã Thống Nhất      33.93
ĐT756 Xã Minh Lập (QL14) Xã Lộc Hiệp (ĐT748) 50.332
ĐT757 Ngã 3 Bù Nho (ĐT741) Cầu Cần Lê (QL13)     35.966
ĐT759 Ngã 3 Bù Na (QL14) Ngã 3 Thanh Hòa (ĐT748 cũ)   49.461
ĐT760 Ngã 3 Minh Hưng (QL14) Ngã 3 Hạnh Phúc (ĐT41) 53.953
Đường Sao Bộng - Đăng Hà Ngã 3 Sao Bộng (QL14) Xã Đăng Hà (ranh tỉnh Lâm Đồng)      33.600
Đường Đồng Tâm - Tà Thiết Ngã 3 Đồng Tâm (QL13) Khu di tích Tà Thiết      14.500

[Trở về]