Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Dự toán kinh phí mua sắm trang phục thẩm phán năm 2018 
 Vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 171/TANDTC-KHTC về việc lập dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018 của ngành Tòa án.

Theo đó, kinh phí để mua sắm trang phục cho thẩm phán được bổ nhiệm từ năm 2017 trở về trước và bổ nhiệm mới năm 2018 như sau:

- Thẩm phán nam được cấp một bộ lễ phục với đơn giá 3.500 nghìn đồng/01 bộ, đối với thẩm phán nữ thì được cấp một bộ áo dài với đơn giá 2.500 nghìn đồng/01 bộ.

- Mỗi thẩm phán sẽ được cấp 02 chiếc áo xét xử với đơn giá 2.500 nghìn đồng/01 chiếc.

- Trang phục làm việc hằng ngày gồm áo khoác chống rét, trang phục thu đông và xuân hè, áo sơ mi dài tay, cà vạt, giầy da, bít tất, thắt lưng, cặp đựng tài liệu,… với tổng số tiền là 11.068 nghìn đồng/01 thẩm phán.

Ngoài ra, Công văn nêu rõ việc mua trang phục cho hội thẩm nhân dân phải căn cứ vào số hội thẩm nhiệm kỳ 2016-2021 có mặt để lập dự toán với định mức 6.848 nghìn đồng/01 người theo niên hạn một nhiệm kỳ 5 năm.

Công văn 171/TANDTC-KHTC ban hành vào ngày 29/5/2017.

 

PV.    3cms/upload/binhphuoc/File/2015/VB%20TW/171_TANDTC-KHTC_350775.pdf

[Trở về]