Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều kiện để được miễn ngoại ngữ khi giảng viên thi thăng hạng 
 Theo Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT thì các trường hợp sau đây sẽ được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập:

- Đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của cơ sở đào tạo nước ngoài sử dụng một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; 

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc một trong các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

- Có một trong các chứng chỉ sau và còn trong thời hạn 02 năm:

+ Chứng chỉ B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu hoặc chứng chỉ TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4,5 trở lên với giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II).

+ Chứng chỉ B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu hoặc chứng chỉ TOEFL PBT 500 điểm, TOEFL CBT 173 điểm, TOEFL iBT 61 điểm, IELTS 5,5 điểm trở lên với thi thăng từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I).

Xem thêm tại Điều 4 Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 05/9/2017).

 

PV.     

[Trở về]