Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tin tức - sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
ĐIỂM TIN THƯ VIỆN PHÁP LUẬT: MỘT SỐ THÔNG TƯ NỔI BẬT VỪA ĐƯỢC BAN HÀNH 

  (CTTĐTBP) – Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng; sửa đổi một số điểm tại Thông tư 141; bổ sung quy định những việc công chức Quản lý thị trường không được làm trong hoạt động công vụ; mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014… là một số thông tư nổi bật vừa được các bộ ban hành trong thời gian gần đây.

 
1. Trung tuần tháng 5 vừa qua, Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BXD-BNV đã được ban hành nhằm hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng.
 
Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở bao gồm Chánh thanh tra và tối đa 03 Phó Chánh thanh tra; riêng Hà Nội và TP.HCM tối đa có 04 Phó Chánh thanh tra.
 
Theo đó, trách nhiệm của các tổ chức liên quan đến việc thanh tra được quy định cụ thể hơn so với Thông tư 10/2005/TTLT-BXD-BNV như sau:
 
Giám đốc Sở có trách nhiệm quản lý tình hình thanh tra xây dựng trong phạm vi của Sở; Chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, Trưởng Công an xã cùng nhau phối hợp để quản lý và xử lý vi phạm theo Nghị định 180/2007/NĐ-CP và Nghị định 26/2013/NĐ-CP.
 
Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 và thay thế Thông tư 10/2005/TTLT-BXD-BNV.
 
 
2. Bộ Tài chính vừa có Thông tư 57/2014/TT-BTC sửa đổi một số điểm tại Thông tư 141/2011/TT-BTC như sau:

Sửa đổi đối tượng được thanh toán tiền lương cho những ngày được nghỉ phép hàng năm nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm là các trường hợp theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động 2012, gồm:

- Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm;

- Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Về điều kiện, thời hạn thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm: CBCC có thể thỏa thuận với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần và chỉ được thanh toán một lần tiền nghỉ phép năm theo quy định tại Điều 4 Thông tư 141/2011/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực từ 01/7/2014.
 
 
3. Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2014/TT-BCT bổ sung quy định những việc công chức Quản lý thị trường (QLTT) không được làm trong hoạt động công vụ, nổi bật những hành vi bị cấm sau:
 
- Không mặc trang phục Quản lý thị trường, đeo biển hiệu, phù hiệu, cấp hiệu đúng quy định; không xuất trình thẻ ngành khi đi kiểm tra;
 
- Tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí những nội dung có liên quan đến hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường;
 
- Làm tư vấn cho tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác…
 
- Tham dự ăn, uống, vay, mượn tiền, mua hàng của đối tượng bị kiểm tra hoặc xử lý vi phạm hành chính;
 
- Sử dụng ấn chỉ không đúng quy định để lập hồ sơ vụ việc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính;
 
- Thu tiền xử phạt không đúng quy định...
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2014, thay thế Quyết định 1243/2000/QĐ-BTM.
 
 
4. Từ ngày 19/5/2014, theo quy định tại Thông tư 65/2014/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 373a/QĐ-TTg ngày 15/3/2014 về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014, thì:
 
- Thời gian được hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng là thời gian tạm trữ thực tế đối với thóc gạo mua tạm trữ nhưng không quá ngày 20/7/2014.

- Giá để tính hỗ trợ lãi suất là giá mua thực tế theo giá thị trường căn cứ theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ (chưa bao gồm VAT) cho từng loại thóc, gạo. 

- Khoản hỗ trợ lãi tiền vay ngân hàng từ NSNN đối với số thóc, gạo mua tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ được hạch toán vào khoản thu nhập khác trong kỳ của thương nhân và chịu thuế.
 
 

 

TT.TH-CB (Tổng hợp)

  

 

[Trở về]