Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Chương trình nông thôn mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Đề xuất điểu chỉnh, bổ sung hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới Tin có hình
(CTTĐTBP) - Thường trực Ban chỉ đạo trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) vừa yêu cầu Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia ý kiến về đề xuất điểu chỉnh, bổ sung hướng dẫn tiêu chí NTM.
Qua theo dõi quá trình thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM (gồm 19 tiêu chí) và tổng hợp kiến nghị của các địa phương, cơ quan thường trực Chương trình MTQG xây dựng NTM (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã nghiên cứu đề xuất hướng điều chỉnh, bổ sung hướng dẫnthực hiện bộ tiêu chí này. Trong đó có phân ra 2 nhóm: Nhóm tiêu chí cơ bản gồm quy hoạch và thực hiện quy hoạch, giao thông, điện, trường học, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội thì yêu cầu thực hiện bắt buộc ở tất cả các địa phương; nhóm tiêu chí vận dụng gồm thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất thì giao cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định cụ thể cho phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, nhưng phải tuân theo nguyên tắc không hạ thấp chất lượng tiêu chí./.
 
Nhật Phong
[Trở về]
VĂN BẢN MỚI
Thăm dò ý kiến