Hoạt động sở ngành
 Bản in     Gởi bài viết  
Công bố thông tin dự án “Nhà ở xã hội” xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài 

Sở Xây dựng thông báo về việc công bố thông tin dự án “Nhà ở xã hội” xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Họa đồ vị trí khu đất.

 

Căn cứ Khoản 3 điều 8 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.  

Căn cứ công văn số 3071/UBND-KTN ngày 5/10/2015 của UBND tỉnh về việc giao Sở Xây dựng thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Nay Sở Xây dựng Bình Phước thông báo công khai thông tin dự án “Nhà ở xã hội”, Xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, với diện tích khu đất khoảng 9,3ha (chi tiết theo thông báo và sơ đồ vị trí kèm theo: Thông báo, Họa độ vị trí).

 1. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư.

- Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án.

2. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:   

- Thời gian công bố thông tin: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2015.

- Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký: từ ngày công bố thông tin có hiệu lực (ngày 20 tháng 11 năm 2015) đến 16 giờ, ngày 19 tháng 12 năm 2015. Sau thời hạn nêu trên, Sở Xây dựng dừng tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

- Nơi tiếp nhận đơn đăng ký: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) tại địa chỉ số 676 QL14 phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại liên lạc: (0651)3 870802  (0651)3 881019. 

Đơn đăng ký có thể gởi trước qua địa chỉ email: soxaydung@binhphuoc.gov.vn.

 

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thanh Dũng

[Trở về]