Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành 

(CTTĐTBP) - Ngày 23/11, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3017/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ đến ngày 15/10/2016 và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành một phần đến ngày 1/11/2016.

 

Quyết định số 3017/QĐ-UBND: Xem tại đây.

TT.THCB

 

[Trở về]