Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Cơ chế tài chính áp dụng đối với dự án y tế sử dụng ODA 
 Ngày 05/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-TTg về cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế.

Theo đó, các chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn toàn bộ hoặc một phần sẽ được áp dụng cơ chế như sau:
 
- Nhà nước tiến hành cho vay lại 100% vốn nước ngoài đối với các chương trình, dự án do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập thực hiện.

- Cấp phát 100% vốn ODA viện trợ không hoàn lại, cho vay lại 20% vốn ODA và 50% vốn vay ưu đãi với các chương trình, dự án do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ còn quy định về chế độ hỗ trợ và ưu đãi vốn vay đối với các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hoặc các lĩnh vực khác của ngành y tế.

Quyết định 19/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/7/2017.

 

PV.     

[Trở về]