Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Cơ cấu lãnh đạo TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW 
 Ngày 12/4/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 663/QĐ-TANDTC về số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Theo đó:

- Đối với TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

+ Tối đa là 03 Phó chánh án

+ Tối đa là 02 cấp phó của Tòa chuyên trách, Văn phòng và các Phòng chức năng.

- Đối với TAND thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh:

+ Tối đa là 04 Phó chánh án

+ Tối đa là 03 cấp phó của Tòa chuyên trách, Văn phòng và các Phòng chức năng.

Ngoài ra, Quyết định 663/QĐ-TANDTC cũng quy định:

- Đối với TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chánh án là Đại biểu Quốc hội được bổ sung thêm 01 Phó Chánh án.

- Đối với TAND tỉnh có biên chế dưới 50 người thì tối đa chỉ 02 Phó chánh án và 01 cấp phó của Tòa chuyên trách, Văn phòng và các Phòng chức năng.

Quyết định 663/QĐ-TANDTC có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

PV.     

[Trở về]