Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tin tức - sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2016 

 (CTTĐTBP) – Ngày 12/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm ký ban hành Chỉ thị số 05 về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng pháp luật.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại người học ở các cơ sở giáo dục; tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và kế hoạch tổ chức kỳ thi. Phối hợp đơn vị chủ trì cụm thi để thành lập hội đồng thi và các ban của hội đồng thi, đoàn thanh tra kỳ thi theo thẩm quyền và đúng quy định.
 
Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, sở ngành liên quan bảo đảm điều kiện phục vụ cho hội đồng thi và các ban của hội đồng thi, các điểm thi theo thỏa thuận với đơn vị chủ trì cụm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, bảo mật. Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị đăng ký dự thi và những người tham gia tổ chức kỳ thi nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra theo đúng quy chế thi. Tổ chức xét duyệt, công nhận tốt nghiệp và cấp phát bằng tốt nghiệp THPT cho thí sinh./.

 

TT.THCB
[Trở về]