Hoạt động huyện thị
 Bản in     Gởi bài viết  
Cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi Tin có hình
(CTTĐTBP) - Ngày 26/1, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn các sở ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 (theo Quyết định số 1977 ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ).
Ảnh minh họa.
 
UBND tỉnh còn yêu cầu Ban dân tộc tỉnh phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí tại địa phương. Bên cạnh đó, Ban có trách nhiệm phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, khai thác, sử dụng và đánh giá chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm, tạp chí được cấp. Định kỳ 6 tháng, 1 năm khảo sát lấy ý kiến của người dân về nhu cầu thông tin, chất lượng ấn phẩm, tạp chí đã được cấp./.
TT.TH-CB
[Trở về]