Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy 
 Từ ngày 05/6/2016, Nghị định 28/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2014/NĐ-CP và 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, bãi bỏ các quy định liên quan đến việc “thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự”.
[Trở về]