Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Bộ Tài chính thống nhất giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy 
 Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ (LPTB), bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ ban hành Bảng giá tính LPTB đối với ô tô, xe máy thay vì giao thẩm quyền cho UBND tỉnh như hiện nay.

 Ngoài ra, Nghị định cũng quy định giá tính LPTB đối với nhà, đất là giá nhà, đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai. Riêng: 

+ Nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê: là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà.

+ Nhà mua theo phương thức đấu giá: là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.

+ Nếu giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, mua bán nhà cao hơn giá do UBND tỉnh ban hành thì sử dụng giá tại hợp đồng.
[Trở về]