Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung các khoản chi kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ 
 Ngày 15/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 60/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Đối với nội dung chi kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, ngoài những khoản chi tại Thông tư liên tịch 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 còn bổ sung một số nội dung như sau:

- Chi mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo trì đường bộ.

- Chi mua trang phục tuần kiểm; chi sửa chữa cải tạo nhà hạt.

- Chi ứng dụng công nghệ và thuê mua sản phẩm, dịch vụ công nghệ phục vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và bảo trì công trình đường bộ.

- Chi làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt.

- Chi mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị phục vụ công tác vượt sông.

Thông tư 60/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017.

 

PV.     

[Trở về]