Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành tiêu chí đánh giá tình hình ứng dụng CNTT của các đơn vị 

  (CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1538 về việc ban hành tiêu chí đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã. 

 

 Theo đó, quyết định này quy định rõ 4 tiêu chí cơ bản để đánh giá xếp loại, gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT, hạ tầng nhân lực CNTT, ứng dụng CNTT và mức độ quan tâm của lãnh đạo. Điểm số cụ thể cho từng tiêu chí và cách chấm điểm, xếp loại cũng được quy định chặt chẽ trong từng tiêu chí. Trong đó, thang điểm xếp loại tốt là 85-100 điểm, khá 70-84 điểm, trung bình 50-69 điểm, yếu chưa đạt 50 điểm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/7/2014 và thay thế cho quyết định số 921 ngày 4/6/2013 của UBND tỉnh./.                                                                                   

Minh Thế
[Trở về]